tisdag 22 augusti 2017


VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE MED MAHILAS VÄNNER den 24aug 2017   Mycket har hänt sedan dessa bilder togs. Kom till mötet och hör

                       

Kära medlemmar, skolstödjare och vänner!
Kommentar idag den 21 augusti: Projektet går vidare. Barnen har redan börjat ett nytt skolår! Kulvinder går en 3-månaders fortsättningskurskurs i engelska i Jajpur. Skolbarnen tar kontakt med Kulvinders syster ifall det händer något!

Och här kommer mailet igen med en justerat dagordning
Det är roligt att kunna tala om för er trogna medlemmar att vi blivit ännu fler, att skolstödjarnas insatser gör en fantastisk verkan, att gräsrotsinsamlingen har kunnat hjälpa vår medarbetare i Indien, d v s Kulvinder, vidare i livet, att gåvor här och då fortsätter komma in. Och precis som tidigare går vartenda öre oavkortat direkt till vårt gemensamma projekt i Bheel Bhasti, NV-Indien. Här i Sverige har vi inga kostnader förutom avgifter för hemsidan och domänen, någon liten kassabok, lite papper, enstaka resor. 
Alla våra elever förutom en, har nu gått ut skolåret med godkända betyg. Ett nytt skolår har redan börjat och inför det har Kulvinder, varit med eleverna till Marknaden och inhandlat nya skoluniformer, ryggsäckar, skolmaterial och nytt för året: vattenflaskor och matlådor.

Nytt för i höst är att Kulvinder kommer att delta på heltid i en vidareutbildning i engelska i Jajpur de närmsta tre månaderna. Hon jobbar i vårt projekt endast halvtid, men behöver utöka sin förmåga att kunna försörja sig och sin familj. Vi känner ett stort ansvar för henne och vill naturligtvis hjälpa henne vidare. Hennes utbildning, vistelse, resor kommer att kosta ca 7500 kronor, en summa som vi hoppas kunna bidra med allt eftersom avgifterna ska betalas. Hon har vidtalat sin syster att hjälpa till med kvinnor och skolelever i byn i akuta skeden och alla elever har tillgång till hennes och Kulvinders mobilnummer. Kulvinder upplyser om att antal mobiler i byn har växt betydligt i antal! 
Både Elsa och jag har kontakt med Kulvinder per chatt flera ggr i veckan. 

Efter två av Elsa Agélii initierade halvdagskonferenser med intresserade och särskild inbjudna i början av detta år fortsatte Mahilas vänner arbeta med en interimsstyrelse, bestående av undertecknad, Alva Monti, David Medina och Ebba Axelsson Nord. Vi fortsätter att verka i Elsas anda. Projektet känns angeläget, samarbetet oss emellan är stimulerande och har lett till presentation av Mahilas vänner på flera festivaler, nu senast på en alldeles egen festival i Margretegärdeparken i Uddevalla samtidigt som Uddevallafestivalen pågick. Alva, David, Ebba, Sandra m fl ungdomar hade planerat i veckor och åstadkommit en festival som heter DUGA: stor scen med uppträdanden av handplockade musiker och band hela dagen, barnverksamhet med Monica Funk i parken, myshörna, kiosk där vi sålde våra fina broderier, fotoutställning. En del information om alla sommarens event finns på vår facebooksida:https://www.facebook.com/MahilaEmbroideries/
Det var väldigt uppskattat att även Elsa var med på Mahilafestivalen i Uddevalla!

Vårt mål just nu är givetvis att kontinuerligt arbeta vidare med vårt projekt i Indien.
Ungdomarna i Uddevalla har på alla sätt i år manifesterat sitt intresse och betonat vikten av att jobba vidare med flickors och kvinnors rätt till utbildning och självbestämmande. Vi är alla även övertygade om att vi tids nog måste arbeta med att män förändra sin inställning till kvinnor och flickor! 
Det finns en hel del att ta itu med, såsom framtida resor till Bheel Bhasti och målsättningen med dessa, fortsatt arbete med att starta små företag i byn, samt större frågor om huruvida vi kan bidra och möjliggöra högre utbildning för de flickor som är behöriga efter att de gått igenom den av oss finansierade grundskolan med godkända betyg. Rätten till utbildning, därtill högre utbildning är tyvärr ingen självklarhet eftersom att flickor uppfattas som en ”kostnad”, därav barnäktenskapen. Allt hänger samman och fortsatt arbete vill vi diskutera med er medlemmar, skolstödjare och vänner på ett 

Medlemsmöte/årsmöte i Uddevalla
den 24 aug. från kl 16.00 på Café Navet, Mattssons väg 2 i Uddevalla Centrum. 

Café Navets personal är angelägna om att kunna servera den mat du önskar och som du betalar själv. Vänligen gå in på deras hemsida, välj och meddela vad du vill äta antingen på hemsidan eller till Café navets facebookgrupp. Länkar kommer här:

Dagordning för årsmötet den 24.augusti 2017:
 1. Mötesformalia: val av mötesord, sekreterare och justerare
 2. Fastställande av dagordning
 3. Godkännande av föregående års verksamhetsberättelse som föredras av Elsa
 4. Föregående års ekonomi: Karin redogör muntligt för ekonomin fram till mötets datum samt presenterar en plan för bokslut till årskiftet 2017/18.
 5. Beslut om att skjuta på bokslut, revision, samt frågan om ansvarsfrihet till ett nytt möte i månadsskiftet januari/februari 2018 
 6. Årets verksamhet/Utvärdering av sommarens event: vad har fungerat bra, vad kan vi utveckla här hemma?
 7. Projektets karaktär idag! Situationen i Bheel Bhasti, NV-Indien. 
 8. Val av styrelse
 9. Planering av möten framöver
 10. Förslag till beslut om att utse Elsa Agélii till hedersmedlem i Mahilas Vänner
 11. Förslag till beslut om att MV betalar Kulvinders vidareutbildning i engelska!
 12. Avslutning

Hjärtligt välkomna till mötet i Uddevalla!
Hälsningar från er
Karin Pütger, tel 0702-144642

tisdag 8 maj 2012

söndag 30 januari 2011

TWO UNIVERSAL CHAIRS 6

HIDDEN IN SNOW - WAITING FOR SPRING

Foto from Elisabet Jansson, where the chairs are waiting for craftsmen to continue their repairing work.
Sometimes it can be a long waiting...

...And here is one more picture from the Icehotel in Jukkasjärvi. It seems they are constructing a complete interior made from Ice. I get the feeling that the things are melting while I´m looking...Photo:Amanda Jansson

onsdag 26 januari 2011

THE TRIP TO TILONIA - BAREFOOTCOLLEGE

AN ICECOLD NIGHTRIDE ON BUS
from Jaisalmer at 4.30 pm and arrival to Kisangarh at 6 am.The road was bumpy in a very bumpy bus and with natural AC. The night was one of theese nights with temperature + - 0. And we were not very well prepared for such a cold.
We were two women and two girls from Bhilon Ki Basti, two socialworkers and four swedish women.Ten persons eager to experience the Tilonia Barefootcollege!
We wanted to see the interesting work which is done. AND we wanted to discuss with them about possibilities for exchange of knowledge. We feel that we need help to create a structure and to start a democracy-process to empower the women and girls in Bhil Basti, as our fieldwork often become very caotic.
Waiting in a nightly the- hut for a taxi to take us the last 10 kilometers to Tilonia, where beds were prepared. In the hut was a coal-fire to warm our hands.
Breakfast, The dogs are waiting for something to eat.
Here is Sita, Jatani and Yasouda

First visit: the handicraft departement.We understand that the women who works with any work for Tilonia get payed with minimum 100 Rupies a day the year around. Tilonia has a marketing departement for handicraft. The Barefoot college works preferably with illiterate women from remote villages. It´s possible to stay here for 6 months and learn any of the subjects which are available.
Here women are producing solar-energy cookers. Imagine, not to be forced to collect wood for fire every day! So much more time for making other things, for instance embroidery!
This woman was illiterate when she came to Tilonia, now she is working with control of proves of
 waterstandard in the Tilonia region.

Here is the electronic Workshop. 8 Women from Kenya  are learning how they can electrify their villages by using solar energy.One woman from Jordania will go back to her country next day and start the work in her own village in Jordanian desert. See the picture below, she is the woman to the right.

Here are two "barefootdentists" and under is their equipment.
In the puppetworkshop they learn how to make Puppets and how to play with them to tell important stories to friends and people who need to get some knowledge. About girl childrens rights to live for instance.
The production of big bedcover was very interesting for Radiya and Sita in our group.And it also gave me a new idea about how to make this kind of big product and keep every woman´s individual creativity alive.

More textile handicraft. All theese small birds that we can see all over...This interested Yasouda ad Jatani.
Such a waterpump Sita had never seen before...

We were shown around and we were very impressed and delighted to be here in this sucessfully developed model for a future education of many illiterate, poor women and men ..
BUT we also had the hope to  meet with anybody responsible that could give us a response on our demand for some help from Tilonia in our work in the village Bhilon Ki Basti. The man who was the initiator and started the college in 1972, Bunker Roy, was said to be in Jaipur and nobody else seemed to be there for us to discuss with. And I was very disappointed. I thought that I had been very clear in my introduction to the leaders of Tilonia about this second goal with our visit.
So I expressed my disappointment to the very gentle and nice Guru Ji which we got to meet. I think he understood my frustration . Next morning he met me after breakfast, his face was happy: " Bunker Roy is waiting for you!"
All of a sudden we were all in the office of Bunker Roy: Britta, Kulwinder, Joanna and I. Frida, our filmmaker was unfortunately not around when this happened.
We had a very open and inspiring talk with Bunker. He gave many good advices and much support for how our work should continue.
 • The women need to know that they have at least a minimum salary each week the year around.
 • How many women? 38. how much will this cost??? Britta is very quick with the calculator, she found out something 5000000 I don´t know how many ceros, but we understood that this was a thinking to start with. And then to find out how to create this amount of money....
 • Kulwinder got the question: "Do you want to work full time with this project", and she shined with all her face and said YES
 • And the leader of the handicraftdepartement got the mission to visit Bhilon Ki Basti and explore if the village could be a counterpart to Tilonia.
                                          
Here is Kulvinder, full of entusiasm for a fulltimework with the women and girls in Bhilon Ki Basti.
Behind you can see Jatani and Yashouda.
All of us tumbled out from that meeting with our hearts full of hope for a new step in our work with women and girls in Bhilon Ki Basti.
                  And before we departed we met GURU JI who was very happy . and so were we.
                     Now we will take the advices seriousley and take a new step forward.
On demand of our village friends we made a visit to Pushkar. They wanted to see a temple in this holy town.

                                        Here is the whole gang in Pushkar, exept for Frida.
Frida and Sita are considdering about the whole trip.

söndag 16 januari 2011

DEN UNIVERSELLA STOLEN 5

FRÅN AMANDA JANSSON PÅ ISHOTELLET I JUKKASJÄRVI

                                              I is visserligen, men visst känner vi igen designen!
Underbar stol Amanda!
Tack!